Yummi Restaurant

Come with your family & friends

Our restaurant

for food lovers

사랑하는 사람과 편안하게 시간을 보내고, 맛있는 음식을 즐기기 위해 주소가 필요하신가요?
Do you need an address to comfortably spend time with your loved one and enjoy delicious food?
Bạn đang cần một địa chỉ để thoải mái dành thời gian bên người thân yêu và thưởng thức những món ăn ngon?

저희 레스토랑은 당신에게 믿을 수 있는 주소가 될 것입니다.
Our restaurant will be a reliable address for you.
Nhà hàng của chúng tôi sẽ là địa chỉ đáng tin cậy dành cho bạn.

We're the best.

from our kitchen

Ingredients

succulent

매일 신선한 재료를 제공합니다.
Fresh ingredients are provided every day.
Những nguyên liệu tươi mới được cung cấp mỗi ngày.

ORDER NOW

Handpicked

succulent

요리사는 재료의 품질을 확인하도록 잘 훈련되어 있습니다.
Chefs are well-trained to check the quality of ingredients.
Đầu bếp được đào tạo bài bản để kiểm tra chất lượng nguyên liệu.

Reservation

Menus.

featured

다양한 요리가 포함된 메뉴.
Menu with many dishes.
Thực đơn với nhiều món ngon.

데이트, 회사 파티, 가족 모임에 적합한 메뉴입니다.
Our menu suitable for dates, company parties or family gatherings…
Menu của chúng tôi phù hợp cho các buổi hẹn hò, tiệc công ty hoặc họp mặt gia đình…

Reservation

We serve.

make our best

Location.

시내 중심에 있는 레스토랑 위치. 인근 주차장을 쉽게 찾을 수 있으며, 대중교통 이용도 편리합니다.
The restaurant location in center of the city . You can easily find parking nearby, also easy to use public transportation.
Vị trí nhà hàng nằm ngay trung tâm thành phố. Bạn có thể tìm thấy bãi đỗ xe ở gần đó, dễ dàng sử dụng các phương tiện công cộng.

Entertaiment.

레스토랑의 분위기는 고객에게 편안한 분위기를 선사하며 맛있는 식사를 즐기고 흥미로운 회의를 가질 수 있습니다.
The atmosphere at the restaurant gives customers a comfortable mood, you can enjoy delicious meals and have interesting meetings here.
Không khí ở nhà hàng mang đến cho khách hàng tâm trạng thoải mái, bạn có thể tận hưởng bữa ăn ngon và có những cuộc gặp gỡ thú vị ở đây.

Drinks.

우리의 음료 목록도 매우 다양합니다. 수제음료나 캔음료를 합리적인 가격으로 즐기실 수 있습니다.
Our drink list is also very diverse. You can enjoy hand-made drinks or canned drinks at reasonable prices.
List đồ uống của chúng tôi cũng rất đa dạng. Bạn có thể thưởng thức những đồ uống pha tay hoặc đồ uống chế biến sẵn với giá cả hợp lý.

Scroll to Top